?

Log in

Onbegrensd
05 October 2005 @ 07:25 pm
Ik
wil alleen
maar weten
wie
ik
ben

een
andere reden
om te schrijven
heb
ik
niet

maar
wie ik ben
gaat niemand
wat aan.

Jan Arends

Mijn Gedachten zijn OnbegrensdCollapse )